Hieronder ziet u een berekening om het prijsverschil aan energiekosten te kunnen vergelijken tussen een warmtepomp, een electrische verwarming en een CV verwarming. Voor meer technische informatie over hoe tot deze berekening is gekomen moet u eens onder het kopje ‘Algemene informatie’ kijken.

Een warmtepomp heeft een COP van 5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze uit het elektriciteitsnet haalt. Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 500%. Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%. Weer willen we duidelijk maken dat dit rendement bekeken is vanuit een economisch standpunt. De warmte die uit de omgeving opgenomen wordt is immers gratis. Volledig thermodynamisch gezien zou het dan ook verkeerd zijn om te zeggen dat we een rendement van meer dan 100 % behalen.

De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs bepaalt vervolgens wat de bedrijfskosten zijn.

Bijvoorbeeld: de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel ten opzicht van een water warmtepomp:

De hoogrendementsketel heeft een gemiddeld rendement van 90% op bovenwaarde.
De warmtepomp heeft een SPF van 5.
De energetische waarde van 1 kWh elektriciteit is 1 kJ/s * 3600s = 3600 kJ = 3,6 MJ
De energetische waarde (bovenwaarde) van 1 m3 Gronings aardgas bedraagt 35,2 MJ
De kosten voor 1 kWh electriciteit bedragen € 0,20 (ten tijde voor dit voorbeeld)
De kosten voor 1 m3 aardgas bedragen € 0,60 (ten tijde voor dit voorbeeld)
Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m3 aardgas.
De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00.

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/5 = 200 MJ aan elektra nodig, ofwel 200/3,6 = 55,5 kWh. De kosten hiervoor bedragen 55,5 * € 0,20 = € 11,11.

Om het resultaat met een elektrische verwarming te bereiken is € 66,66 aan elektriciteit benodigd.

Bij een gasgestookte Elektriciteitscentrale met een rendement van 40% is uiteindelijk slechts 333 / 0,40 = 833 MJ ofwel 23,7 m3 aardgas nodig, tegenover 35,5 m3 bij de hoogrendementsketel.

X